Зміст лекцій

Розділ 1. Гірничі виробки

Тема 1. Роль і значення гірничої справи в житті країни

1. Оцінка стану вугільних шахт.

2. Основні споживачі вугілля в Україні.

3. Перспективи розвитку вугільної промисловості в Україні.

Тема 2. Властивості та класифікація гірських порід

1.Властивості гірничих порід.

2.Класифікація гірничих порід.

Тема 3. Умови, форми та елементи заляганнякорисних копалин

1.Форми залягання корисних копалин.

2.Умови залягання корисних копалин.

3.Елементи залягання корисних копалин.

4.Порушенння залягання пластів.

Тема 4. Гірничі виробки, їх класифікація та призначення

1.Основні поняття про гірничі виробки.

2.Класифікація гірничих виробок.

3.Елементи виробки.

4.Похилі виробки та їх призначення.

Тема 5. Поняття про шахтне поле, його розміри і запаси

1.Поняття про шахтне поле.

2.Розміри шахтного поля.

3.Запаси шахтного поля, їх види.

Тема 6. Виробнича потужність і термін служби шахти

1.Загальні відомості про виробничу потужність.

2.Перелік існуючих типових потужностей шахт.

3.Середній та повний термін служби шахти.

4.Балансові запаси, різновиди втрат запасів та формули, за якими вони розраховуються.

Розділ 2. Процеси гірничого виробництва

Тема 7. Етапи гірничих робіт на вугільному підприємстві.

1.Термінологія.

2.Етапи розробки родовища.

Тема 8. Загальні зведення про водовідлив, вентиляцію, освітлення гірничих виробок. Поняття про технологічний комплексі поверхні шахти

1.Загальні відомості про водовідлив.

2.Загальні відомості про вентиляцію гірничих виробок.

3.Загальні відомості про освітлення гірничих виробок.

4.Поняття про технологічний комплексі поверхні шахти.

Тема 9. Процеси підземних гірничих робіт при проведенні гірничих виробок

1.Загальні відомості про проведення гірничих виробок.

2.Основні та допоміжні процеси при комбайновому способі проведення виробок.

3.Суцільна та роздільна виїмка вугілля.

4.Основні та допоміжні процеси при використанні БВР для проведення виробок.

5.Провітрювання тупикових частин виробок.

6.Кріплення підготовчих виробок.

Тема 10. Загальні відомості про гірський тиск

1.Загальні відомості про гірському тиску, його види.

2.Теорія зводу проф. М.М.Протодьяконова.

3.Прояв гірського тиску у виробках.

4.Рішення задач по визначенню величини гірського тиску.

Тема 11. Загальні відомості про розкриття шахтного поля

1.Поняття про розкриття шахтного поля.

2.Фактори, що впливають на вибір способу розкриття.

3.Вимоги, що пред'являються до способів розкриття.

4.Виробки, призначені для розкриття шахтного поля.

5.Класифікація способів розкриття.

6.Одногоризонтне та багатогоризонтне розкриття шахтного поля.

Тема 12. Поняття про підготовку шахтного поля

1.Загальні відомості про підготовку шахтного поля.

2.Класифікація способів підготовки.

3.Класифікація схем підготовки

Тема 13. Порядок відпрацювання шахтного поля

1.Індивідуальна та блокова схеми відпрацювання.

2.Загальні відомості про прямий та зворотний порядок відпрацювання частин шахтного поля.

3.Висхідний та низхідний порядок відпрацювання поверхів.

4.Прямий та зворотний порядок відпрацювання панелей.

5.Число одночасно розроблюваних пластів.

6.Черговість відпрацювання пластів у свиті.

Тема 14. Загальні відомості про системи розробки вугільних родовищ підземним способом

1.Загальні відомості про системи розробки шахтного поля.

2.Суцільна система розробки.

3.Стовпова система розробки.

4.Комбінована система розробки.

Тема 15. Процеси підземних гірничих робіт при очисній виїмці

1.Процеси гірських робіт при веденні очисної виїмки (основні і додаткові).

2.Схеми очисної виїмки.

3.Способи виїмки корисної копалини.

4.Способи кріплення очисного вибою.

5.Транспортування вугілля уздовж забою.

6.Способи управління покрівлею.

Тема 16. Виїмка вугілля в довгих забоях. Машини, які застосовуються при очисній виїмці

1.Загальні відомості про способи виїмки вугілля в довгих вибоях.

2.Машини, що застосовуються при очисному вийманні.

3.Класифікація очисних комбайнів.

4.Струги. Види стругів.

Тема 17. Підземні пожежі і способи боротьби з ними. Небезпечні явища в гірничому виробництві

1.Загальні відомості про підземні пожежі.

2.Загальні відомості про способи боротьби з підземними пожежами.

3.Загальні відомості про раптові викиди вугілля та газу.

4.Загальні відомості про гірські удари.

Тема 18. Шахтне повітря. Поняття про шахтну атмосферу

1.Склад атмосферного повітря.

2.Рудниковий повітря і його складові частини.

3.Отруйні домішки в рудниковому повітрі і норми допустимого їх змісту.

4.Вибухові домішки в рудниковому повітрі і норми їх допустимого вмісту. НА ПОЧАТОК