СЕМІНАР 5

1 рівень - Тестування

Питання

1. Розкриттям шахтного поля називається забезпечення доступу з поверхні до шахтному поля шляхом проведення гірничих виробок, що забезпечують можливість ведення робіт з його підготовки.

2. При пластовій підготовці транспортні штреки проводять по вугільному пласту

3. До гірничо-геологічних факторів, що впливають на вибір способу розкриття, відносять розміри шахтного поля.

4. Однією з переваг індивідуальної підготовки є швидкий розвиток гірничих робіт.

5. До гірничотехнічних факторів, що впливають на вибір способу розкриття, відносять виробничу потужність і термін служби шахти.

6. Пластова підготовка застосовується на пластах з вугіллям, схильними до самозаймання

7. Для виходу на пласт від польового штреку проводять проміжні квершлаги

8. Похилий ствол відноситься до допоміжних розкриваючих виробок.

9. При індивідуальній підготовці транспортні штреки проводять для кожного з пластів, що розробляються.

10. До головних розкриваючих виробок відносяться тільки вертикальні та похилі стволи.

11. До допоміжних розкриваючи виробок відносяться квершлаги, сліпі стволи і гезенки.

12. При груповій підготовці штреки підтримуються весь період відпрацювання відповідного пласта.

13. Сутність багатогоризонтних способів розкриття вертикальними стволами полягає в тому, що в шахтному полі за період його існування влаштовується кілька робочих (підйомних) горизонтів з самостійними білястовбуровими дворами.

14. При груповій підготовці пластові відкатні штреки погашають в міру відпрацювання пласта в межах виїмкової поля.

15. Панельна підготовка застосовується при куті нахилу пласта до 10°

16. Поверхову підготовку застосовують при куті нахилу пласта понад 18°

17. Поверхову підготовку застосовують при будь-яких гірничо-геологічних умовах залягання вугільних пластів, в тому числі і на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу.

18. Вертикальні стволи є більш стійкі до проявів гірського тиску.

19. При застосуванні погоризонтної підготовки при високій газовості кращою є виїмка по падінню, а при підвищеній обводнення - по повстанню пласта.

20. При заляганні пластів під кутом до 8 ° застосовують квершлаги, а понад 8 ° - гезенки.

Критерії оцінювання

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал.

2 рівень

Дати назву заданій схемі підготовки, визначити галузь застосування, перелічити недоліки та переваги.

Критерії оцінювання

За повністю виконане завдання студент отримує 5 балів.

3 рівень

Зробити кросворд зі слів тематики «Розкриття шахтного поля», «Підготовка шахтного поля».

За повністю виконане завдання студент отримує 10 балів.

Критерії оцінювання семінару

НА ПОЧАТОК