СЕМІНАР 3

Варіант 1

1. Перерахуйте етапи розробки родовища.

2. Яким чином транспортується видобуте вугілля по гірничим виробкам від вибою до поверхні?

3. Що таке «водовідлив» і «технологічний комплекс шахти»?

4. Що входить до блоку головного ствола поверхневого комплексу шахти?

5. Охарактеризуйте способи провітрювання шахти.

6. Перерахуйте та опишіть схеми вентиляції шахти.

7. Кому видаються саморятівники на шахті?

8. Перерахуйте переваги та недоліки стрічкових конвеєрів.

Варіант 2

1. Що включає в себе «розкриття родовища»?

2. Яким чином видобуті корисні копалини підіймаються на поверхню?

3. Призначення головного та дільничного водовідливу.

4. Що входить до блоку допоміжного ствола поверхневого комплексу шахти?

5. Яким чином провітрюються очисні вибої шахти?

6. Перерахуйте та опишіть способи провітрювання шахт.

7. Скільки разів на рік переглядається план ліквідації аварії?

8. Для чого рейкові колії укладають з похилом?

Варіант 3

1. Що включає в себе «підготовка родовища»?

2. Що називають «шахтним підйомом»?

3. Що входить у систему шахтного водовідливу ?

4. Що входить до блоку адміністративно-побутового комбінату?

5. Перерахуйте та опишіть способи провітрювання шахт.

6. Яким чином провітрюються підготовчі вибої шахти?

7. Як поділяються вагонетки за способом розвантажування?

8. Перерахуйте усі види підйомних посудин, їх призначення та класифікація.

Варіант 4

1. Що включає в себе «очисна виїмка»?

2. Опишіть послідовість розробки родовища.

3. Якщо відбулась зупинка вентилятора головного провітрювання понад 30 хв., що повинен зробити працівник?

4. Як підрозділяється мережеве електричне освітлення?

5. Як називається повітря, що подається до шахти?що виходить з шахти? Як воно позначається на планах?

6. Перерахуйте та опишіть схеми провітрювання шахт.

7. Опишіть класифікацію шахтних електровозів за способом підводу енергії та в якому виконанні вони використовуються?

8. Скільки повинно бути окремих і безпечних виходів з гірничих виробок на поверхню, пристосованих для пересування (перевезення) працівників? НА ПОЧАТОК