СЕМІНАР 2

1.Письмові питання

Семінарське заняття № 2

Варіант 1

1. Дати визначення терміну «шахта».

2. Які вироблення називаються розвідувальними? Які виробки до них відносяться?

3. Як класифікуються виробки по розташуванню відносно поверхні землі? Які вироблення до них відносяться?

4. Для чого служить штольня?

5. Скласти кросворд зі слів, які позначають назву виробок(якомога більше).

Семінарське заняття № 2

Варіант 2

1. Дати визначення терміну «гірнича виробка».

2. Які виробки називаються експлуатаційними? Які виробки до них відносяться?

3. Для чого служить стовп?

4. У якому напрямку транспортується корисна копалина по бремсбергу (ухилу)?

5. Скласти кросворд зі слів, які позначають назву виробок(якомога більше).

Семінарське заняття № 2

Варіант 3

1. За якими ознаками класифікуються гірничі виробки?

2. Що таке очисні виробки? Які виробки до них відносяться?

3. За допомогою чого транспортується корисна копалина по бремсбергу (похилу, скату, гезенку)?

4. Які виробки називаються експлуатаційними? Які виробки до них відносяться?

5. Скласти кросворд зі слів, які позначають назву виробок(якомога більше).

2.Письмові питання 2

Варіант 1

1. Дати визначення терміну «шахтне поле».

2. Дати визначення терміну «проектна потужність шахти».

3. Перерахувати гірничо-геологічні фактори, що впливають на вибір способу розкриття.

4. Варіанти розміщення ствлів в шахтному полі.

5. Описати сутьність індивідуальної та групової підготовки пласта.

6. Описати класифікацію систем розробки по довжині вибою.

Варіант 2

1. Перерахувати види меж шахтного поля.

2. Дати визначення терміну «виробнича потужність шахти».

3. Дати визначення терміну «розкриття шахтного поля».

4. Описати класифікацію запасів за ступенем развіданості.

5. Описати погоризонтний спосіб підготовки, галузь застосування, переваги, недоліки.

6. Описати класифікацію систем розробки за способом виїмки пласта за потужністю.

варіант 3

1. Дати визначення термінам «балансові та позабалансові запаси шахтного поля».

2. У чому різниця між розрахунковим і середнім термінами служби шахти?

3. Перерахувати гірничотехнічні фактори, що впливають на вибір способу розкриття.

4. Описати суть пластової і польової підготовки пласта.

5. Описати панельний спосіб підготовки, галузь застосування, переваги, недоліки.

6. Описати суть стовпової системи розробки.

варіант 4

1. Дати визначення терміну «промислові запаси і види втрат».

2. Перерахувати вимоги, що пред'являються до способів розкриття.

3. Описати поверховий спосіб підготовки, область застосування, переваги, недоліки.

4. Описати прямий і зворотний порядок відпрацювання шахтного поля, поверхів, панелей.

5. Описати класифікацію систем розробки у напрямку виїмки щодо елементів залягання пласта.

6. Описати суть суцільної системи розробки.

3.Задачі

Варіант №1

Задача:

Обчислити повний термін служби шахти (Тп, років) і виробничу потужність шахти (Аш.год., тис.т.).

Дано: - розміри шахтного поля по простяганню S=7300 м;

- розміри шахтного поля по падінню Н=4500 м;

- кут падіння пластів 7 градусів;

- потужність пластів m1=1.3м; m2=1.5м; m3=1.5м;

- щільність вугілля ɣ1=1.33т/м3 ; ɣ2=1.43т/м3 ; ɣ3=1.45т/м3 ;

- довжина лави lл=110 м;

- добове посування вибою Vсут=2,5м;

- число робочих днів nсут=30 днів.

Питання:

1. Що таке «шахтне поле»?

2. Дати визначення «балансовим запасам шахтного поля».

3. Дати визначення терміну «виробнича потужність шахти»?

Варіант №2

Задача:

Обчислити повний термін служби шахти (Тп, років) і виробничу потужність шахти (Аш.год., тис.т.).

Дано: - розміри шахтного поля по простяганню S=4000 м;

- розміри шахтного поля по падінню Н=2000 м;

- кут падіння пластів 15 градусов;

- потужність пластів m1=0,7м; m2=1,3м; m3=1,0м;

- щільність вугілля ɣ1=1,45т/м3 ; ɣ2=1,40т/м3 ; ɣ3=1,45т/м3 ;

- довжина лави lл=140 м;

- добове посування вибою Vсут=3,2м;

- число робочих днів nсут=28 днів.

Питання:

1. Дати визначення терміну «проектна потужність шахти»?

2. Які запаси шахтного поля відносяться до забалансових?

3. Які бувають види втрат при розрахунку промислових запасів?

Варіант №3

Задача:

Обчислити повний термін служби шахти (Тп, років) і виробничу потужність шахти (Аш.год., тис.т.).

Дано: - розміри шахтного поля по простяганню S=8500 м;

- розміри шахтного поля по падінню Н=3700 м;

- кут падіння пластів 10 градусов;

- потужність пластів m1=1.2м; m2=1.3м; m3=1.3м;

- щільність вугілля ɣ1=1.4т/м3 ; ɣ2=1.4т/м3 ; ɣ3=1.4т/м3 ;

- довжина лави lл=120 м;

- добове посування вибою Vсут=2,5м;

- число робочих днів nсут=29 днів.

Питання:

1. Що таке повний термін служби шахти? Чим він відрізняється від розрахункового?

2. Що є межами шахтного поля?

3. Дати визначення «геологічним запасам шахтного поля».

Варіант №4

Задача:

Обчислити повний термін служби шахти (Тп, років) і виробничу потужність шахти (Аш.год., тис.т.).

Дано: - розміри шахтного поля по простяганню S=8000 м;

- розміри шахтного поля по падінню Н=3500 м;

- кут падіння пластів 10 градусов;

- потужність пластів m1=1.0м; m2=1.0м; m3=1.3м;

- щільність вугілля ɣ1=1.3т/м3 ; ɣ2=1.33т/м3 ; ɣ3=1.4т/м3 ;

- довжина лави lл=120 м;

- добове посування вибою Vсут=2,5м;

- число робочих днів nсут=30 днів.

Питання:

1. Що таке експлуатаційні втрати вугілля?

2. Що таке промислові запаси шахтного поля?

3. Як класифікуються промислові запаси за ступенем підготовленості до видобування?

Варіант №5

Задача:

Обчислити повний термін служби шахти (Тп, років) і виробничу потужність шахти (Аш.год., тис.т.).

Дано: - розміри шахтного поля по простяганню S=7300 м;

- розміри шахтного поля по падінню Н=4100 м;

- кут падіння пластів 6 градусов;

- потужність пластів m1=1.12м; m2=1.3м; m3=1.10м;

- щільність вугілля ɣ1=1.25т/м3 ; ɣ2=1.63т/м3 ; ɣ3=1.6т/м3 ;

- довжина лави lл=115 м;

- добове посування вибою Vсут=2,5м;

- число робочих днів nсут=25 днів.

Питання:

1. До експлуатаційних втрат корисних копалин відносяться ...

2. Що таке «шахтне поле»?

3. Що таке забалансові запаси шахтного поля?

Варіант №6

Задача:

Обчислити повний термін служби шахти (Тп, років) і виробничу потужність шахти (Аш.год., тис.т.).

Дано: - розміри шахтного поля по простяганню S S=5100 м;

- розміри шахтного поля по падінню Н=3000 м;

- кут падіння пластів 25 градусов;

- потужність пластів m1=1.1м; m2=0.85м; m3=1.32м;

- щільність вугілля ɣ1=1.64т/м3 ; ɣ2=1.61т/м3 ; ɣ3=1.5т/м3 ;

- довжина лави lл=175 м;

- добове посування вибою Vсут=2,0м;

- число робочих днів nсут=31 дней.

Питання:

1. Опишіть класифікацію втрат вугілля.

2. Що таке межі шахтного поля? Види меж.

3. Дати визначення «потужність шахти»? Види потужності шахти.

Вариант №7

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=9900 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=4500 м;

- угол падения пластов 6 градусов;

- мощность пластов m1=0,8м; m2=0,9м; m3=1,10м;

- плотность угля ɣ1=1.4т/м3 ; ɣ2=1.44т/м3 ; ɣ3=1.6т/м3 ;

- длина лавы lл=105 м; - суточное подвигание забоя Vсут=4,8м;

- число рабочих дней nсут=28 дней.

Вопросы:

1.Что такое забалансовые запасы угля?

2.Полный и расчетный срок службы шахты. Их характеристики.

3. Дать определение термину «производственный процесс».

Вариант №8

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=4000 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=2000 м;

- угол падения пластов 5 градусов;

- мощность пластов m1=0,6м; m2=0,9м; m3=1,0м;

- плотность угля ɣ1=1.55т/м3 ; ɣ2=1.6т/м3 ; ɣ3=1.6т/м3 ;

- длина лавы lл=180 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,2м;

- число рабочих дней nсут=31 дней.

Вопросы:

1.Классификация запасов шахтного поля.

2.Дать определение «коэффициент вынимаемости угля».

3. Дать определение термину «поддержание горных выработок».

Вариант №9

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=9000 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3900 м;

- угол падения пластов 12 градусов;

- мощность пластов m1=1,25м; m2=1,17м; m3=1,10м;

- плотность угля ɣ1=1.33т/м3 ; ɣ2=1.3т/м3 ; ɣ3=1.3т/м3 ;

- длина лавы lл=170 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,6м;

- число рабочих дней nсут=29 дней.

Вопросы:

1.Дать определение «мощность шахты»? Виды мощности шахты.

2.Дать определение балансовым запасам шахтного поля.

3. Дать определение термину «операция».

Вариант №10

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=8400 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3900 м;

- угол падения пластов 1 градус;

- мощность пластов m1=1,6м; m2=1,6м; m3=1,9м;

- плотность угля ɣ1=1.33т/м3 ; ɣ2=1.33т/м3 ; ɣ3=1.45т/м3 ;

- длина лавы lл=200 м; - суточное подвигание забоя Vсут=2,5м;

- число рабочих дней nсут=30 дней.

Вопросы:

1.Что такое вскрытые запасы шахтного поля?

2.Что такое условно-балансовые запасы шахтного поля?

3. Дать определение термину «очистные работы».

Вариант №11

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=7100 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3000 м;

- угол падения пластов 20 градусов;

- мощность пластов m1=1,5м; m2=1,05м; m3=0,8м;

- плотность угля ɣ1=1,6т/м3 ; ɣ2=1,65т/м3 ; ɣ3=1,5т/м3 ;

- длина лавы lл=190 м; - суточное подвигание забоя Vсут=2,0м;

- число рабочих дней nсут=29 дней.

Вопросы:

1. Виды и категории запасов шахтного поля?

2. Что такое потери полезного ископаемого в шахтном поле? Их виды.

3. Дать определение термину «горнопроходческие работы».

Вариант №12

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=5200 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3100 м;

- угол падения пластов 4 градус;

- мощность пластов m1=0,75м; m2=0,9м; m3=1,3м;

- плотность угля ɣ1=1.33т/м3 ; ɣ2=1.52т/м3 ; ɣ3=1.45т/м3 ;

- длина лавы lл=140 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,2м;

- число рабочих дней nсут=25 дней.

Вопросы:

1. Что такое шахтное поле?

2. Что такое промышленная мощность шахты?

3. Дать определение термину «система разработки шахтного поля».

Вариант №13

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=4100 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=2500 м;

- угол падения пластов 8 градус;

- мощность пластов m1=0,75м; m2=1,05м; m3=1,2м;

- плотность угля ɣ1=1.3т/м3 ; ɣ2=1.3т/м3 ; ɣ3=1.3т/м3 ;

- длина лавы lл=120 м; - суточное подвигание забоя Vсут=4,8м;

- число рабочих дней nсут=31 дней.

Вопросы:

1. Полный и расчетный срок службы шахты. Чем они различны?

2.Что такое балансовые запасы шахтного поля?

3. Дать определение термину «закладочные работы».

Вариант №14

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=5000 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3500 м;

- угол падения пластов 20 градусов;

- мощность пластов m1=1,0м; m2=1,0м; m3=0,8м;

- плотность угля ɣ1=1,6т/м3 ; ɣ2=1,6т/м3 ; ɣ3=1,6т/м3 ;

- длина лавы lл=100 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,2м;

- число рабочих дней nсут=30 дней.

Вопросы:

1. Виды и категории запасов шахтного поля?

2. Дать определение «границы шахтного поля». Какими они могут быть?

3. Дать определение термину «производственный процесс».

Вариант №15

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=6050 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3000 м;

- угол падения пластов 14 градус;

- мощность пластов m1=1,0м; m2=1,25м; m3=1,0м;

- плотность угля ɣ1=1.52т/м3 ; ɣ2=1.50т/м3 ; ɣ3=1,51 т/м3 ;

- длина лавы lл=195 м; - суточное подвигание забоя Vсут=2,0м;

- число рабочих дней nсут=28 дней.

Вопросы:

1. Дать определение «полный срок службы шахты». Чем отличается от расчетного?

2. Виды потерь угля в шахтном поле. Их характеристика.

3. Дать определение термину «технологическая операция».

Вариант №16

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=8400 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=4100 м;

- угол падения пластов 7 градус;

- мощность пластов m1=0,75м; m2=1,2м; m3=1,2м;

- плотность угля ɣ1=1.3т/м3 ; ɣ2=1.33т/м3 ; ɣ3=1.45т/м3 ;

- длина лавы lл=155 м; - суточное подвигание забоя Vсут=2,4м;

- число рабочих дней nсут=25 дней.

Вопросы:

1. Что такое срок службы шахты. Виды и характеристика.

2.Что такое балансовые запасы шахтного поля?

3. Дать определение термину «способ подготовки шахтного поля».

Вариант №17

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=4800 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=2100 м;

- угол падения пластов 25 градусов;

- мощность пластов m1=1,0м; m2=1,0м; m3=1,0м;

- плотность угля ɣ1=1,6т/м3 ; ɣ2=1,65т/м3 ; ɣ3=1,6т/м3 ;

- длина лавы lл=100 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,2м;

- число рабочих дней nсут=2,9 дней.

Вопросы:

1. Виды и категории запасов шахтного поля?

2. Дать определение «шахтного поля».

3. Дать определение термину «производственный процесс».

Вариант №18

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=5800 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=2950 м;

- угол падения пластов 10 градус;

- мощность пластов m1=0,75м; m2=1,1м; m3=1,0м;

- плотность угля ɣ1=1,4т/м3 ; ɣ2=1,4т/м3 ; ɣ3=1,4 т/м3 ;

- длина лавы lл=145 м; - суточное подвигание забоя Vсут=4,8м;

- число рабочих дней nсут=30 дней.

Вопросы:

1. Дать определение «забалансовые запасы».

2. Классификация границ шахтного поля.

3. Дать определение термину «закладочные работы».

Вариант №19

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=4500 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=2000 м;

- угол падения пластов 3 градус;

- мощность пластов m1=0,90м; m2=0095м; m3=1,05м;

- плотность угля ɣ1=1.3т/м3 ; ɣ2=1.4т/м3 ; ɣ3=1.41т/м3 ;

- длина лавы lл=120 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,8м;

- число рабочих дней nсут=28 дней.

Вопросы:

1. Полный и расчетный срок службы шахты. Их характеристики.

2.Дать определение «потери полезных ископаемых». Виды потерь угля в шахтном поле.

3. Дать определение термину «производственный процесс».

Вариант №20

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=9000 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=4200 м;

- угол падения пластов 7 градусов;

- мощность пластов m1=0,95м; m2=0,7м; m3=1,0м;

- плотность угля ɣ1=1,6т/м3 ; ɣ2=1,6т/м3 ; ɣ3=1,6т/м3 ;

- длина лавы lл=140 м; - суточное подвигание забоя Vсут=2,4м;

- число рабочих дней nсут=25 дней.

Вопросы:

1. Виды и категории запасов шахтного поля?

2. Дать определение «балансовые запасы».

3. Дать определение термину «операция».

Вариант №21

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=7300 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=4000 м;

- угол падения пластов 14 градус;

- мощность пластов m1=1,05м; m2=1,2м; m3=1,2м;

- плотность угля ɣ1=1.33т/м3 ; ɣ2=1.33т/м3 ; ɣ3=1,4 т/м3 ;

- длина лавы lл=110 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,6м;

- число рабочих дней nсут=28 дней.

Вопросы:

1. Дать определение «запасы шахтного поля». Виды запасов?

2. Дать определение «эксплуатационные потери».

3. Дать определение термину «технологическая операция».

Вариант №22

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=7700 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3350 м;

- угол падения пластов 25 градус;

- мощность пластов m1=1,2м; m2=1,25м; m3=1,2м;

- плотность угля ɣ1=1.31т/м3 ; ɣ2=1.35т/м3 ; ɣ3=1.6т/м3 ;

- длина лавы lл=150 м; - суточное подвигание забоя Vсут=2,5м;

- число рабочих дней nсут=29 дней.

Вопросы:

1. Полный и расчетный срок службы шахты. Их характеристики.

2.Что такое забалансовые запасы шахтного поля?

3. Дать определение термину «производственный процесс».

Вариант №23

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=5550 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3100 м;

- угол падения пластов 10 градусов;

- мощность пластов m1=1,0м; m2=0,85м; m3=0,95м;

- плотность угля ɣ1=1,4т/м3 ; ɣ2=1,4т/м3 ; ɣ3=1,4т/м3 ;

- длина лавы lл=180 м; - суточное подвигание забоя Vсут=2,5м;

- число рабочих дней nсут=31 дней.

Вопросы:

1. При негоризонтальном залегании пласта границы шахтного поля…?

2. Дать определение «шахтное поле».

3. Дать определение термину «система разработки шахтного поля».

Вариант №24

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=6050 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=3200 м;

- угол падения пластов 15 градус;

- мощность пластов m1=1,25м; m2=1, 5м; m3=1,3м;

- плотность угля ɣ1=1.4т/м3 ; ɣ2=1.41т/м3 ; ɣ3=1,44 т/м3 ;

- длина лавы lл=195 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,2м;

- число рабочих дней nсут=28 дней.

Вопросы:

1. Дать определение «полный срок службы шахты». Чем отличается от расчетного?

2. Виды потерь угля в шахтном поле. Их характеристика.

3. Дать определение термину «горнопроходческие работы».

Вариант №25

Задача:

Вычислить полный срок службы шахты (Тп, год) и производственную мощность шахты(Аш.год., тыс.т.).

Дано: - размеры шахтного поля по простиранию S=4300 м;

- размеры шахтного поля по падению Н=2000 м;

- угол падения пластов 2 градус;

- мощность пластов m1=1,3м; m2=1,3м; m3=1,5м;

- плотность угля ɣ1=1.6т/м3 ; ɣ2=1.6т/м3 ; ɣ3=1.6т/м3 ;

- длина лавы lл=100 м; - суточное подвигание забоя Vсут=3,6м;

- число рабочих дней nсут=28 дней.

Вопросы:

1. Что такое эксплуатационные потери угля?

2.Что такое шахтное поле?

3. Дать определение термину «поддержание горных выработок».

4.Задачі 2

Задача 1

Дано: - розміри шахтного поля по простяганню S = 7300 м;

- кут падіння пластів 7 градусів;

- потужність пластів m1 = 1,3 м; m2 = 1,5 м; m3 = 1,5 м;

- щільність вугілля ɣ1 = 1,33 т / м3; ɣ2 = 1,43 т / м3; ɣ3 = 1,45 т / м3;

Знайти: - розміри шахтного поля по падінню Н; - балансові запаси Zбал; -промислові запаси Zпром

Задача 2

Дано: - розміри шахтного поля по падінню Н = 2500 м;

- кут падіння пластів 2 градуси;

- потужність пластів m1 = 1,2 м; m2 = 1,4 м; m3 = 1,5 м;

- щільність вугілля ; ɣ1 = 1,23 т / м3; ɣ2 = 1,33 т / м3; ɣ3 = 1,35 т / м3;

Знайти: - розміри шахтного поля по простяганню S; - балансові запаси Zбал;

-промислові запаси Zпром

Задача 3

Дано: - виробнича потужність шахти Аш.р - 1,5 млн.т.

- промислові запаси Zпром - 75 млн.т;

Знайти: - розрахунковий термін служби шахти Тр; - повний термін служби шахти Тп

Задача 4

Дано: - виробнича потужність шахти Аш.р - 2,0 млн.т.

- промислові запаси Zпром - 100 млн.т;

Знайти: - розрахунковий термін служби шахти Тр; - повний термін служби шахти Тп

Задача 5

Дано: - довжина лави lл - 200 м;

- добове посування очисного забою Vдоб - 3,2 м;

- число робочих днів в місяць nд - 30 днів;

- середня потужність пластів, що розробляються mср - 1,1 м;

- середня щільність вугілля ɣ - 1,25 т / м3;

- коефіцієнт вилучення вугілля в очисному забої С - 0,98

Знайти: - місячну продуктивність шахти Авиб.міс.

Задача 6

Дано: - довжина лави lл - 230 м;

- добове посування очисного забою Vдоб - 4,8 м;

- число робочих днів в місяць nд - 28 днів;

- середня потужність пластів, що розробляються mср - 1,35 м;

- середня щільність вугілля ɣ - 1,22 т / м3;

- коефіцієнт вилучення вугілля в очисному забої С - 0,95

Знайти: - місячну продуктивність шахти Авиб.міс.

НА ПОЧАТОК